Registrace hosta Přihlášení

Pískovna Petrovice - Vladislav Durczok

česká firma

pro regiony: Moravskoslezský kraj
vnitrostátní přeprava nákladu, kamionová doprava, železniční přeprava zboží, jízdní soupravy demolice budov, demontáž staveb, demolice částí staveb, sanace budov, likvidace technologických zařízení, likvidace stavební suti stavební písek, stavební štěrk, drobné kamenivo, štěrkopísek, štěrkodrť, drcené kamenivo, štěrkový kačírek výstavba inženýrských sítí, nakládání a převoz zeminy, zpevňování ploch, stavba chodníků, úprava terénu, hloubení základů, výkopy pro bazény nakládka odpadu, recyklace odpadu, úprava druhotných surovin, sběr plastu, sběr papíru, sběr skla, odpadové hospodářství
+420 596 361 029 durczokv@volny.cz www.piskovnapetrovice.wz.cz

Pískovna Petrovice - Vladislav Durczok
č. 59, Petrovice u Karviné, 735 72, Karviná

IČ: 49592769
DIČ: CZ470718453
Email:

durczokv@volny.cz

Telefon: +420 596 361 029

Pomůžeme Vám vyhledat detail trasy k sídlu firmy včetně itineráře cesty. Trasu můžete jednoduše načíst také pomocí QR kódu.