Registrace hosta Přihlašení
Vložit novou poptávku

kliknutím a vyplněním formuláře vložte novou poptávku

Firmy

Aktuální informace o firmách a službách ze všech regionů České republiky

více než 64 106 firem
Najít firmu

Poptávky

Poptávky z ČR a celého světa a veřejné zakázky z ČR a SR.

přesně 1184 poptávek
Poptávky

Zboží

Navštivte nákupní galerii zboží a výrobků našich klientů

více než 1 317 položek
Najít zboží

Stáhněte si z GooglePlay

Aplikaci Česká poradna

Stáhněte si z Appstore

Aplikaci Česká poradna

Aktuální poptávky a veřejné zakázky

České
poptávky
Veřejné
zakázky ČR
Veřejné
zakázky SR
Zahraniční
poptávky

Novostavba MŠ Srubec včetně změny vytápění a doplnění FVE

Zadavatel pro vyloučení pochybností a předejití případným dotazům směřujícím k vysvětlení této zadávací dokumentace zdůrazňuje, že tato veřejná zakázka je zadána částečně formou Design & Build (Navrhni & Postav). Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba předškolního zařízení a spojovacího krčku, který propojuje nový objekt se stávající MŠ. Podkladem pro realizaci díla je projektová dokumentace, která nezahrnuje změnu vytápění a FVE, jež zadavatel požaduje v rámci zadávacího řízení. Část plnění veřejné zakázky vztahující se k FVE s akumulací výkonu s požadovaným výkonem 20 kWp bude zpracován metodou Design & Build. Část plnění veřejné zakázky vztahující se k vytápění objektu s požadavkem na nahrazení zdroje vytápění plynovým kotlem na tepelné čerpadlo (vzduch - voda) bude zpracován metodou Design & Build. Předmětem plnění je tedy rovněž vypracování PD v potřebném rozsahu pro získání souhlasu pro změnu stavby před dokončením, vypracování PD - DPS a dalších nezbytných dokladů.

Dodávka asfaltové směsi na vysprávky vozovek pro období 2023

Prodej asfaltové směsi na vysprávky vozovek. Preferovanou směsí pro vysprávky vozovek je ACO 11. Pokud tato směs nebude u prodávajícího v požadovaném termínu dostupná, může být kupujícím odebrán jiný druh AB směsi. Tato VZ je rozdělena na 8 částí.

Hadičky spojovací pro infuzní terapii

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky hadiček spojovacích pro infuzní terapii.

Rámcová dohoda na dodávky výpočetní techniky na rok 2023

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou průběžné dodávky a záruční servis výpočetní techniky dle požadavků veřejných zadavatelů rezortu MV v roce 2023.

Výkon stavebného dozoru pre projekt s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/581

Poskytnutie služby výkonu stavebného dozoru v zmysle zákona č. 50/1979 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku počas celej doby realizácie diela Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, VI. etapa, úsek cesty v staničení km 13,010 - 17,030 na začiatku mesta Stará Turá smerom na Nové Mesto nad Váhom. Súčasťou rekonštrukcie sú aj zárubné múry. V rámci plnenia predmetu zákazky sa bude overovať dodržiavanie technického, konštrukčného riešenia stavby, podmienok územného a stavebného povolenia až do odovzdania stavby do užívania. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe súťažných podkladov (G.3 - Zmluva na výkon stavebného dozoru).

Zberové vozidlo s rotačnou nadstavbou na zber biologického odpadu

Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zberového vozidla s rotačnou nadstavbou na zber biologického odpadu. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.