Registrace hosta Přihlášení
Vložit novou poptávku

kliknutím a vyplněním formuláře vložte novou poptávku

Firmy

Aktuální informace o firmách a službách ze všech regionů České republiky

více než 70 592 firem
Najít firmu

Poptávky

Poptávky z ČR a celého světa a veřejné zakázky z ČR a SR.

přesně 1262 poptávek
Poptávky

Zboží

Navštivte nákupní galerii zboží a výrobků našich klientů.

více než 2 264 položek
Najít zboží

Aktuální poptávky a veřejné zakázky

České
poptávky
Veřejné
zakázky ČR
Veřejné
zakázky SR
Zahraniční
poptávky

Dodanie družicových snímok pre výkon kontroly metódou diaľkového prieskumu trhu

Zabezpečenie družicových snímok ako podklad pre výkon kontrol metódou diaľkového prieskumu Zeme v zmysle opisu predmetu zákazky.

Výmena výťahu v BDNR Banská Bystrica

Predmetom verejného obstarávania je výmena výťahu vrátane súvisiacich prác v budove Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici.

Revitalizácia budovy obecného úradu, Láb

Opis aktuálneho stavu Budova je murovaná z tehál hr. 450 mm,stropy má z betónových panelov.Objekt obsahuje 2 nadzemné podlažia. Stropné konštrukcie tvoria železobetónové stropné panely.Strešná konštrukcia je plochá,jednoplášťová,zo strešných železobetónových panelov,so spádovou vrstvou z perlitbetónu a s polsidovou tepelnou izoláciou.Krytina je z asfaltových pásov.Zasklená stena hlavného vstupu do úradu je oceľová s jednoduchým zasklením.Budova má ešte pôvodné drevené zdvojené okná s jednoduchým zasklením. Opis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti Obvodová stena a strecha budú zateplené EPS fasádnym polystyrénom.Ostenia okien a dverí sa zaizolujú doskami z EPS F, sokle extrudovaným polystyrénom XPS.Dosky markíz nad vstupmi budú zateplené doskami z minerálnej vlny.Ďalším opatrením ktoré zvýši úsporu energií je komplexná obnova vykurovacieho systému.Zasklená stena hlavného vstupu,plechové dvere do kotolne a pôvodné drevené zdvojené okná budú vymenené za nové. Súčasne sú do projektu zapracované požiadavky CHKO Záhorie.

Zníženie energetickej náročnosti objektu KD a OU Sedliacka Dubová

Predmetom je výber dodávateľa na nasledovné práce : Zníženie energetickej náročnosti objektu KD a OU Sedliacka Dubová v zmysle výkazu-výmeru a projektovej dokumentácie uvedených v dokumentoch zákazky.

Zhotovenie prác – VSSK Gajary, prístupová komunikácia - oprava

Zhotovenie prác VSSK Gajary, prístupová komunikácia - oprava v zmysle: -Realizačného projektu vypracovaného v 09/2022 spoločnosťou PORTIK spol. s r. o., Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava s výkazom výmer príloha č. 1, 2, -Zmluvy o dielo, príloha č. 3.

Spoločenský dom Trávniky – rekonštrukcia vstupných schodov a terasy

Predmetom zákazky je rekonštrukcia vstupných schodov a terasy. Navrhované stavebné práce sa budú realizovať v areáli Spoločenského domu Trávniky na Nevädzovej ulici č. 4.