Registrace hosta Přihlášení

Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín, příspěvková organizace

česká firma

pro regiony: Jihomoravský kraj

Základní škola Louka je malotřídní škola s pěti ročníky ve třech třídách, jejíž součástí je školní družina a školní jídelna – výdejna. Výuka všech pěti ročníků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání “Učíme se pro život“. Výuka probíhá v moderně, vkusně a funkčně zařízených třídách a učebně PC. Třídy jsou vybavené interaktivními tabulemi a počítači.

K ZŠ je přidružená Mateřská škola, která je dvoutřídní. Děti jsou rozděleny do dvou tříd – mladší děti a starší děti . Obě třídy úzce spolupracují, takže děti mají možnost se během dne navzájem stýkat. Vzdělávání dětí se uskutečňuje při všech činnostech, po celý den pobytu v MŠ. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují. 

 

603712521 zs.louka@seznam.cz www.zsmslouka.cz

Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín, příspěvková organizace
Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou

IČ: 75023768
Okres: Hodonín
Email:

zs.louka@seznam.cz

Telefon: 603712521

Pomůžeme Vám vyhledat detail trasy k sídlu firmy včetně itineráře cesty. Trasu můžete jednoduše načíst také pomocí QR kódu.