Registrace hosta Přihlášení

Obec Albrechtičky Obecní úřad

česká firma

pro regiony: Moravskoslezský kraj
Obec leží na pravém břehu řeky Odry v její těsné blízkosti a zároveň ve střední části chráněné krajinné oblasti Poodří. Z východní strany přiléhá těsně k okraji letiště Ostrava - Mošnov, jehož značná část je vybudována na k.ú. Albrechtičky. Obec má celkem 208 budov a 695 obyvatel. Po roce 1990 byly v obci vybudovány inženýrské sítě s možnostmi napojení všech objektů bydlení a provozoven - veřejný vodovod, rozvod plynu, telefonní rozvodná síť a částečně kanalizace splaškových vod. Všechny místní komunikace jsou opatřeny živičným povrchem. V této době byly provedeny také rekonstrukce všech budov v majetku obce. V dalších letech plánuje obec vybudování sportovního areálu pro tenis a volejbal, vybudování Informačního centra v rekonstruovaném roubeném domě, úpravy místních komunikací a přípravu stavebních parcel pro další bytovou výstavbu v obci. Znak a prapor obce, byly obci uděleny v roce 2000. V obci je bohatá činnost různých spolků a zájmových sdružení. Tělocvičná jednota Sokol provozuje objekt "SOKOLOVNA" (Kulturní dům) s přilehlým hřištěm pro českou házenou. Velký sál s jevištěm a ostatními prostory jsou využívány k tělocvičným nácvikům, pořádání plesů, tanečních zábav i pro cvičení tělesné výchovy žáků zdejší ZŠ. V obci působí oddíl české házené při tělocvičné jednotě Sokol v celostátní soutěži I. a II. ligy české házené. Větší část obce se nachází v 1 a 2 zóně chráněné krajinné oblasti Poodří. Území podél řeky Odry v našem katastru i v přilehlých územích je bohaté na krásné přírodní zákoutí, rybníky s množstvím různých druhů vodních ptáků. Podle ornitologických pozorování se v této oblasti vyskytuje okolo 300 druhů ptactva, z nichž téměř polovina zde hnízdí. Rovněž rostlinné druhy poskytují bohatost barev a tvarů. Územím prochází naučná stezka, která vede podél přírodní rezervace KOTVICE a pokračuje lesním porostem směrem na LOUKY u Petřvaldíku a dále na POLANECKOU NIVU. Přírodní rezervace Kotvice: - rybník s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, význačná lokalita kotvice plovoucí. Turistická ubytovna Kotvice: - ubytování v letním období, kapacita 36 osob - 2 třílůžkové pokoje, 140, - Kč osoba - 2 šestilůžkové, 1 osmilůžkový, 1 desetilůžkový, 110, - Kč osoba - objednávky na telefonu 556428024, 720332733.
+420 556 428 016 obec@albrechticky.cz www.albrechticky.cz

Obec Albrechtičky Obecní úřad
Albrechtičky 131, Albrechtičky, 742 55, Nový Jičín

IČ: 00600814
Email:

obec@albrechticky.cz

Telefon: +420 556 428 016

Pomůžeme Vám vyhledat detail trasy k sídlu firmy včetně itineráře cesty. Trasu můžete jednoduše načíst také pomocí QR kódu.