Pojišťovací makléři ITEAD a.s.

česká firma
česká firma
pro regiony: Olomoucký kraj
Služby: - identifikace a kvantifikace rizik - analýza krytí - tvorba a realizace pojistných programů - komplexní správa pojištění - informace o pojistném trhu a produktech - asistence pří likvidaci pojistných událostí - poradenství - krizové řízení a risk management - příprava a koordinace soupojištění - odborná příprava pracovníků - havarijní plány a plány kontinuity podnikání - znalecké posudky - odhady motorových vozidel, i historických - firemní ocenění - posouzení požárního nebezpečí. Druhy pojištění: - proti živelním škodám - odpovědnosti za škody - profesní odpovědnosti - proti krádeži a loupeži - stavebně montážní - strojů, strojních a elektronických zařízení - přepravy - přerušení provozu - sbírek, výstav a filmů - havarijní - povinně smluvní pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - odpovědnosti členů managementu a statutárních orgánů - celního dluhu - majetková - odpovědnosti za výrobek - přepravy a vývozních rizik - léčebných výloh - zemědělské.
Služby: - identifikace a kvantifikace rizik - analýza krytí - tvorba a realizace pojistných programů - komplexní správa pojištění - informace o pojistném trhu a produktech - asistence pří likvidaci pojistných událostí - poradenství - krizové řízení a risk management - příprava a koordinace soupojištění - odborná příprava pracovníků - havarijní plány a plány kontinuity podnikání - znalecké posudky - odhady motorových vozidel, i historických - firemní ocenění - posouzení požárního nebezpečí. Druhy pojištění: - proti živelním škodám - odpovědnosti za škody - profesní odpovědnosti - proti krádeži a loupeži - stavebně montážní - strojů, strojních a elektronických zařízení - přepravy - přerušení provozu - sbírek, výstav a filmů - havarijní - povinně smluvní pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - odpovědnosti členů managementu a statutárních orgánů - celního dluhu - majetková - odpovědnosti za výrobek - přepravy a vývozních rizik - léčebných výloh - zemědělské.
Pojišťovací makléři ITEAD a.s.
Dolní hejčínská 31, Olomouc, 779 00, Olomouc
IČ: 00485829
DIČ: CZ00485829
Email: olomouc@itead.cz
Telefon: +420 585 242 355