Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

česká firma
česká firma
pro regiony: Moravskoslezský kraj | Olomoucký kraj | Zlínský kraj | Jihomoravský kraj | Kraj Vysočina
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a pobočkou v Jihlavě, nabízí zdravotní služby. Hygienické laboratoře zajišťují analýzu vody, zemin, odpadů, potravin a ovzduší, měření hluku, osvětlení a vibrací. Zdravotní služby: - mikrobiologická, parazitologická a imunologická vyšetření - imunologická a alergologická ambulance - pracovní lékařství. Laboratorní služby: - rozbory vody, zemin, odpadů, kalů, potravin, výrobků - kosmetiky, zdravotnických prostředků a biologických materiálů - měření kvality ovzduší - biologické expoziční testy - měření účinnosti sterilizátorů - měření vibrací, osvětlení a mikroklimy. Expertní služby: - autorizované hodnocení zdravotních rizik - posouzení vlivu na veřejné zdraví - autorizované zpracování rozptylových studií - odborné konzultace v problematice hodnocení zdravotních rizik - monitoring znečištění ovzduší ve vztahu ke zdraví - vytváření hlukových map. Další pobočky naleznete v těchto městech: Zlín, Olomouc, Brno a Ostrava.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a pobočkou v Jihlavě, nabízí zdravotní služby. Hygienické laboratoře zajišťují analýzu vody, zemin, odpadů, potravin a ovzduší, měření hluku, osvětlení a vibrací. Zdravotní služby: - mikrobiologická, parazitologická a imunologická vyšetření - imunologická a alergologická ambulance - pracovní lékařství. Laboratorní služby: - rozbory vody, zemin, odpadů, kalů, potravin, výrobků - kosmetiky, zdravotnických prostředků a biologických materiálů - měření kvality ovzduší - biologické expoziční testy - měření účinnosti sterilizátorů - měření vibrací, osvětlení a mikroklimy. Expertní služby: - autorizované hodnocení zdravotních rizik - posouzení vlivu na veřejné zdraví - autorizované zpracování rozptylových studií - odborné konzultace v problematice hodnocení zdravotních rizik - monitoring znečištění ovzduší ve vztahu ke zdraví - vytváření hlukových map. Další pobočky naleznete v těchto městech: Zlín, Olomouc, Brno a Ostrava.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Vrchlického 57, Jihlava, 586 01, Jihlava
IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396
Email: obchod.ji@zuova.cz
Telefon: +420 567 574 770