Základní a mateřská škola

česká firma
česká firma
pro regiony: Olomoucký kraj
Základní škola 1. - 9. ročník s ŠVP S Výpočetní technikou učení je hrou zaměřeným na využití ICT ve výuce. Ve škole je 9 běžných tříd a 9 tříd zřízených pro žáky s SVP. MŠ má 3 běžné třídy a 1 třídu zřízenou pro žáky s logopedickými problémy.
Základní škola 1. - 9. ročník s ŠVP S Výpočetní technikou učení je hrou zaměřeným na využití ICT ve výuce. Ve škole je 9 běžných tříd a 9 tříd zřízených pro žáky s SVP. MŠ má 3 běžné třídy a 1 třídu zřízenou pro žáky s logopedickými problémy.
Základní a mateřská škola
Kollárova 4, Prostějov, 796 01, Prostějov
IČ: 47922494
Email: zskol@pvskoly.cz
Telefon: +420 582 345 160