Statutární město Ostrava Městský obvod Třebovice

česká firma
česká firma
pro regiony: Moravskoslezský kraj
Městský úřad Třebovice. Katastrální území se rozkládá nad soutokem Odry a Opavy, tj.největších řek Severní Moravy.Tyto řeky stvořily historii vzniku i bytí do současnosti. Průchod jantarové stezky přes Třebovice od Baltu přes Moravu na jih Evropy nahradily toky energetických médií ve všech formátech.To je současnost kdysi idylické vísky, kde se zdravil rybář s rybářem, zahradníkem či výrobcem lihu. Dnes jsme již každý něčím jiným, ale přesto máme své místo Třebovice ve Slezsku patrioticky rádi. Novodobá historie: - 1905 - založen spořitelní a záloženský spolek: - 1939 nacisty zrušen, 1948 po obnově přeměněn na Záložnu - kampeličku - 1907 - zřízen poštovní úřad - telefon na poštu zaveden r.1931 - 1910 - do tohoto roku dvojjazyčné úřadování, po volbách zavedeno výhradně české úřadování, zvolené zastupitelstvo má 24 členů - 1915 - dcera Josefa Stonawského, spisovatelka a básnířka Marie Scholzová - Stonawská, zdědila třebovický a martinovský statek - 1919 - 1.ledna zřízena četnická stanice, do jejího obvodu patří Třebovice a Martinov, založena tělocvičná jednota SOKOL Třebovice ve Slezsku - 1921 - zahájena výstavba nové Drožďárny a.s., počet obyvatel 1263, 165 domů - 1929 - založena měšťanská škola - 1930 - zřízen staniční úřad - provoz na trati Svinov - Opava zahájen r.1855 - 1931 - zahájena výstavba elektrárny - Třebovice se první připojily na síť MS Elektráren, první proud dodán v r.1933 - 1935 - postavena nová radnice - do této doby sídlil úřad v čp.145 - 1938 - Třebovice obsazeny německou armádou, počet domů 300 - 1940 - počet obyvatel 1948 - 1942 - Marie Stona povýšena Hitlerem do šlechtického stavu - 1945 - osvobození Třebovic, první projevy obecní nejednoty - 1951 - ustanovení JZD, které bylo součástí JZD Ostravan Klimkovice - 1957 - zánik samostatné obce Třebovice ve Slezsku - 1958 - Třebovice začleněny pod ObNV v Porubě - 1959 - provedena demolice Třebovického zámku - 1989 - zahájeno úsilí o co největší samostatnost Třebovic - 1990 - 24.11. zvoleno zastupitelstvo Třebovic. Třebovice měly k 31.3.2009 1864 obyvatel.
Městský úřad Třebovice. Katastrální území se rozkládá nad soutokem Odry a Opavy, tj.největších řek Severní Moravy.Tyto řeky stvořily historii vzniku i bytí do současnosti. Průchod jantarové stezky přes Třebovice od Baltu přes Moravu na jih Evropy nahradily toky energetických médií ve všech formátech.To je současnost kdysi idylické vísky, kde se zdravil rybář s rybářem, zahradníkem či výrobcem lihu. Dnes jsme již každý něčím jiným, ale přesto máme své místo Třebovice ve Slezsku patrioticky rádi. Novodobá historie: - 1905 - založen spořitelní a záloženský spolek: - 1939 nacisty zrušen, 1948 po obnově přeměněn na Záložnu - kampeličku - 1907 - zřízen poštovní úřad - telefon na poštu zaveden r.1931 - 1910 - do tohoto roku dvojjazyčné úřadování, po volbách zavedeno výhradně české úřadování, zvolené zastupitelstvo má 24 členů - 1915 - dcera Josefa Stonawského, spisovatelka a básnířka Marie Scholzová - Stonawská, zdědila třebovický a martinovský statek - 1919 - 1.ledna zřízena četnická stanice, do jejího obvodu patří Třebovice a Martinov, založena tělocvičná jednota SOKOL Třebovice ve Slezsku - 1921 - zahájena výstavba nové Drožďárny a.s., počet obyvatel 1263, 165 domů - 1929 - založena měšťanská škola - 1930 - zřízen staniční úřad - provoz na trati Svinov - Opava zahájen r.1855 - 1931 - zahájena výstavba elektrárny - Třebovice se první připojily na síť MS Elektráren, první proud dodán v r.1933 - 1935 - postavena nová radnice - do této doby sídlil úřad v čp.145 - 1938 - Třebovice obsazeny německou armádou, počet domů 300 - 1940 - počet obyvatel 1948 - 1942 - Marie Stona povýšena Hitlerem do šlechtického stavu - 1945 - osvobození Třebovic, první projevy obecní nejednoty - 1951 - ustanovení JZD, které bylo součástí JZD Ostravan Klimkovice - 1957 - zánik samostatné obce Třebovice ve Slezsku - 1958 - Třebovice začleněny pod ObNV v Porubě - 1959 - provedena demolice Třebovického zámku - 1989 - zahájeno úsilí o co největší samostatnost Třebovic - 1990 - 24.11. zvoleno zastupitelstvo Třebovic. Třebovice měly k 31.3.2009 1864 obyvatel.
Statutární město Ostrava Městský obvod Třebovice
5.května 5027/1, Ostrava - Třebovice, 722 00, Ostrava-město
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Email: posta@trebovice.ostrava.cz
Telefon: +420 599 422 103