Obec Uhlířov Obecní úřad

česká firma
česká firma
pro regiony: Moravskoslezský kraj
Obecní úřad Uhlířov. První zachovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1389, kdy byla ves lénem olomouckého biskupství v tzv. keřkovském obvodu. Osudy obce byly po dlouhou dobu úzce spojeny se sousedním Slavkovem. Je pravděpodobné, že Uhlířov vznikl jako osada Slavkova. Název vsi je s největší pravděpodobností odvozen od uhlířů, kteří zde vyráběli dřevěné uhlí. Roku 1392 obdržel Uhlířov od biskupa lénem jistý Herbordus Pucz. Třebaže rodový přídomek tohoto prvního jmenovitě známého uhlířovského pána není uveden, lze soudit, že patřil k rodu u Fulštejna. Posledním držitelem arcibiskuského léna byl Viktor svobodný pán Sobek z Korníc. V roce 1861 byla v Uhlířově postavena první školní budova. Škola však byla pouze pobočkou školy štáblovické. Teprve roku 1883 byla v obci úředně zřízena samostatná jednotřídka. Jejím prvním učitelem se stal František Miroslav Juchelka, místní buditel a významný osvětový pracovník. V roce 1992 mu byla odhalena pamětní deska na místním hřbitově. Roku 1974 byla místní škola zrušena, školní budova upravena pro celodenní provoz mateřské školy. Roku 1871 byla v Uhlířově vystavěna kaple svatého Antonína Paduánského. V době druhé světové války byla kaple zcela zničena. V současné době probíhá výstavba nové kaple. Nejstarším uhlířovským spolkem se stal sbor dobrovolných hasičů založený roku 1892. V roce 1909 byl založen čtenářsko-ochotnický spolek Havliček. V roce 1930 byla založena tělocvičná jednota Sokol. Události 2. světové války připomíná občanům pomník padlých na návsi, který stojí na místě dřívější kaple. Po roce 1989 se výrazně zlepšil vzhled obce. Byla zrekonstruována budova obecního úřadu, přistavěn a opraven kulturní dům, opravena rozvodná síť nízkého napětí, telefonní síť a místní komunikace, dokončena plynofikace obce, výstavba sportovního a dětského hřiště, výsadby biokoridoru. Obci byly v roce 1997 uděleny nové obecní symboly a je držitelem dvou stuh - zlaté a bílé stuhy za vítězství v regionálním kole soutěže Vesnice roku (1996 a 2003). Uhlířov se rozkládá asi 7 km jihozápadně od města Opavy na pahorcích mírně zvlněné krajiny Opavské pahorkatiny v nadmořské výšce 298 m. Katastrální výměra obce činí 374 ha. Na katastru obce jsou dva rybníky tzv. Přední a Zadní, které spojuje Uhlířovský potok, jež se vlévá do řeky Hvozdnice. V severní části katastru obce navazují lesy na přírodní rezervaci Hvozdnice. Obec má jen malý počet obyvatel 365. Dalšími významnými budovami jsou hasičská zbrojnice, prodejna a pohostinství Jednoty, sýpka. Vybudována nová kanalizace a čistička odpadních vod. Ze služeb to je autodoprava. Obec zůstává vsí zemědělskou. V jejím katastru je velká farma živočišné výroby zaměřena na chov skotu.
Obecní úřad Uhlířov. První zachovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1389, kdy byla ves lénem olomouckého biskupství v tzv. keřkovském obvodu. Osudy obce byly po dlouhou dobu úzce spojeny se sousedním Slavkovem. Je pravděpodobné, že Uhlířov vznikl jako osada Slavkova. Název vsi je s největší pravděpodobností odvozen od uhlířů, kteří zde vyráběli dřevěné uhlí. Roku 1392 obdržel Uhlířov od biskupa lénem jistý Herbordus Pucz. Třebaže rodový přídomek tohoto prvního jmenovitě známého uhlířovského pána není uveden, lze soudit, že patřil k rodu u Fulštejna. Posledním držitelem arcibiskuského léna byl Viktor svobodný pán Sobek z Korníc. V roce 1861 byla v Uhlířově postavena první školní budova. Škola však byla pouze pobočkou školy štáblovické. Teprve roku 1883 byla v obci úředně zřízena samostatná jednotřídka. Jejím prvním učitelem se stal František Miroslav Juchelka, místní buditel a významný osvětový pracovník. V roce 1992 mu byla odhalena pamětní deska na místním hřbitově. Roku 1974 byla místní škola zrušena, školní budova upravena pro celodenní provoz mateřské školy. Roku 1871 byla v Uhlířově vystavěna kaple svatého Antonína Paduánského. V době druhé světové války byla kaple zcela zničena. V současné době probíhá výstavba nové kaple. Nejstarším uhlířovským spolkem se stal sbor dobrovolných hasičů založený roku 1892. V roce 1909 byl založen čtenářsko-ochotnický spolek Havliček. V roce 1930 byla založena tělocvičná jednota Sokol. Události 2. světové války připomíná občanům pomník padlých na návsi, který stojí na místě dřívější kaple. Po roce 1989 se výrazně zlepšil vzhled obce. Byla zrekonstruována budova obecního úřadu, přistavěn a opraven kulturní dům, opravena rozvodná síť nízkého napětí, telefonní síť a místní komunikace, dokončena plynofikace obce, výstavba sportovního a dětského hřiště, výsadby biokoridoru. Obci byly v roce 1997 uděleny nové obecní symboly a je držitelem dvou stuh - zlaté a bílé stuhy za vítězství v regionálním kole soutěže Vesnice roku (1996 a 2003). Uhlířov se rozkládá asi 7 km jihozápadně od města Opavy na pahorcích mírně zvlněné krajiny Opavské pahorkatiny v nadmořské výšce 298 m. Katastrální výměra obce činí 374 ha. Na katastru obce jsou dva rybníky tzv. Přední a Zadní, které spojuje Uhlířovský potok, jež se vlévá do řeky Hvozdnice. V severní části katastru obce navazují lesy na přírodní rezervaci Hvozdnice. Obec má jen malý počet obyvatel 365. Dalšími významnými budovami jsou hasičská zbrojnice, prodejna a pohostinství Jednoty, sýpka. Vybudována nová kanalizace a čistička odpadních vod. Ze služeb to je autodoprava. Obec zůstává vsí zemědělskou. V jejím katastru je velká farma živočišné výroby zaměřena na chov skotu.
Obec Uhlířov Obecní úřad
č. 55, Uhlířov, 747 84, Opava
IČ: 00635421
Email: obec@uhlirov.cz
Telefon: +420 739 548 306