Mateřská škola

česká firma
česká firma
pro regiony: Olomoucký kraj
Hlavním účelem organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Předmět činnosti je vymezen příslušným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy k němu.
Hlavním účelem organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Předmět činnosti je vymezen příslušným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy k němu.
Mateřská škola
č. 230, Jívová, 783 98, Olomouc
IČ: 70985278
Email: msjivova@seznam.cz
Telefon: +420 585 038 115