JUDr. Wieslaw Firla

česká firma
česká firma
pro regiony: Moravskoslezský kraj
Advokátní kancelář JUDr. Wieslawa Firly má své sídlo v Havířově a pobočky v Ostravě a na Slovensku v Čadci. Tato advokátní kancelář zajišťuje pro své klienty právní služby ve všech právních oblastech, se zaměřením na obchodní a občanské právo, zakládání obchodních společností, právo nemovitostí a vymáhání pohledávek v soudních a exekučních řízeních. Můžete se obrátit také na další právníky této kanceláře – advokátku Mgr. Ester Šamajovou a Mgr. Ondřeje Slonku. Pro své klienty zajišťujeme: - právní poradenství, - sepisování smluv, žalob, předžalobních upomínek a dalších podání, - zastupování v soudních i jiných řízeních, - paušální zastoupení pro podnikatele i obchodní společnosti, - úřední ověření podpisu, - rozhodčí řízení, - advokátní úschovu finančních prostředků. Obchodní právo: - smluvní dokumenty, žaloby a jejich posouzení, příprava i zpracování, - zakládání obchodních společností, družstev, - vymáhání pohledávek, - vedení právní agendy, - zastoupení v obchodních sporech, - právní poradenství, - směnky. Občanské právo: - zastoupení v soudních řízeních, - sepsání žalob, smluv a dalších listin, - řešení vlastnických a spoluvlastnických vztahů, - náhrada škody, - právní poradenství, - dědictví. Rodinné právo: - rozvod, - výchova a výživa nezletilých dětí, - výživné mezi manžely, - žaloby, dohody, zastupování. Nemovitosti: - převod nemovitostí - kompletní servis, - nájemní a kupní smlouvy, - zastoupení před katastrem nemovitostí, - úřední ověřování podpisů, - zástavní právo, věcná břemena. Trestní právo: - obhajoba před soudy a policejními a přestupkovými orgány, - právní poradenství, - sepsání trestního oznámení, - zastoupení poškozených v trestním řízení, náhrady škod. -dopravní nehody Úvěrové právo: - půjčky, - úvěry, - hypotéky, - poradenství. Rozhodčí řízení: - majetkové spory, - vydání exekučně vykonatelných rozhodnutí. Zajišťujeme rovněž poradenství pro dlužníky v exekucích, dražbách či v insolvenčním řízení. Naši právníci preferují individuální přístup ke každému klientovi a jejich hlavním cílem je spokojenost klienta. Na pobočce naší advokátní kanceláře v Čadci řešíme právní problémy klientů na území Slovenské republiky. Zde se zaměřujeme především na oblast vymáhání pohledávek v soudních řízeních a exekucích. Rádi Vám také poskytneme pomoc v oblasti práva nemovitostí. Našimi klienty na Slovensku jsou převážně české i polské firmy, které řeší právní problémy se slovenskými subjekty. Ceny našich služeb se různí podle povahy řešené problematiky i časové náročnosti dané věci. Na našich internetových stránkách naleznete alespoň orientační ceny.
Advokátní kancelář JUDr. Wieslawa Firly má své sídlo v Havířově a pobočky v Ostravě a na Slovensku v Čadci. Tato advokátní kancelář zajišťuje pro své klienty právní služby ve všech právních oblastech, se zaměřením na obchodní a občanské právo, zakládání obchodních společností, právo nemovitostí a vymáhání pohledávek v soudních a exekučních řízeních. Můžete se obrátit také na další právníky této kanceláře – advokátku Mgr. Ester Šamajovou a Mgr. Ondřeje Slonku. Pro své klienty zajišťujeme: - právní poradenství, - sepisování smluv, žalob, předžalobních upomínek a dalších podání, - zastupování v soudních i jiných řízeních, - paušální zastoupení pro podnikatele i obchodní společnosti, - úřední ověření podpisu, - rozhodčí řízení, - advokátní úschovu finančních prostředků. Obchodní právo: - smluvní dokumenty, žaloby a jejich posouzení, příprava i zpracování, - zakládání obchodních společností, družstev, - vymáhání pohledávek, - vedení právní agendy, - zastoupení v obchodních sporech, - právní poradenství, - směnky. Občanské právo: - zastoupení v soudních řízeních, - sepsání žalob, smluv a dalších listin, - řešení vlastnických a spoluvlastnických vztahů, - náhrada škody, - právní poradenství, - dědictví. Rodinné právo: - rozvod, - výchova a výživa nezletilých dětí, - výživné mezi manžely, - žaloby, dohody, zastupování. Nemovitosti: - převod nemovitostí - kompletní servis, - nájemní a kupní smlouvy, - zastoupení před katastrem nemovitostí, - úřední ověřování podpisů, - zástavní právo, věcná břemena. Trestní právo: - obhajoba před soudy a policejními a přestupkovými orgány, - právní poradenství, - sepsání trestního oznámení, - zastoupení poškozených v trestním řízení, náhrady škod. -dopravní nehody Úvěrové právo: - půjčky, - úvěry, - hypotéky, - poradenství. Rozhodčí řízení: - majetkové spory, - vydání exekučně vykonatelných rozhodnutí. Zajišťujeme rovněž poradenství pro dlužníky v exekucích, dražbách či v insolvenčním řízení. Naši právníci preferují individuální přístup ke každému klientovi a jejich hlavním cílem je spokojenost klienta. Na pobočce naší advokátní kanceláře v Čadci řešíme právní problémy klientů na území Slovenské republiky. Zde se zaměřujeme především na oblast vymáhání pohledávek v soudních řízeních a exekucích. Rádi Vám také poskytneme pomoc v oblasti práva nemovitostí. Našimi klienty na Slovensku jsou převážně české i polské firmy, které řeší právní problémy se slovenskými subjekty. Ceny našich služeb se různí podle povahy řešené problematiky i časové náročnosti dané věci. Na našich internetových stránkách naleznete alespoň orientační ceny.
JUDr. Wieslaw Firla
U Stromovky 1501/11 (budova Komerční banky), Havířov-Město, 736 01, Karviná
IČ: 66213185
DIČ: CZ6307150190
Email: advokat@firla.cz
Telefon: +420 596 242 117