Žádné otázky
Otázky a odpovědi
JUDr. Petr Ošmera

JUDr. Petr Ošmera

česká firma
česká firma
pro regiony: Jihomoravský kraj

Naše advokátní kancelář poskytuje v Brně komplexní právní servis podnikatelským subjektům a fyzickým a právnickým osobám dle jich potřeb. Občanům a právnickým osobám, které neprovozují podnikatelskou činnost, zajišťujeme veškeré právní služby spočívající v právním poradenství, sepisování smluv, jednání s účastníky právních vztahů, se správními a obecními orgány i se soudy. Naši agendu tvoří v převážné většině generální advokátní praxe, spočívající zejména ve zpracování právních analýz, podání, smluv a jiných právních dokumentů, ostatní poradenské a konzultační činnosti, jakož i zastupování klientů při soudních sporech, především pak obhajoba ve věcech trestních. Po dohodě je právní poradenství klientovi poskytováno v kteroukoliv denní nebo noční dobu, kterýkoli den v týdnu, a to jak v sídle advokátní kanceláře v Brně, tak i přímo u klienta. Při řešení právních úkolů pracujeme v co nejkratším možném čase a svoji činnost maximálně přizpůsobujeme časovým potřebám klientů. Odměny za poskytování právních služeb lze dohodnout individuálně s přihlédnutím k závazným předpisům.

Nabízené služby v oblasti:

- trestní právo

- občanské právo

- obchodní právo

- rodinné právo

- sepisování slmluv včetně smluv o převodu nemovitostí

- vymáhání pohledávek

Při poskytování služeb provádíme buď jednorázové právní konzultace v konkrétním případě (sepis smlouvy, právního rozboru či stanoviska nebo zastupování při jednání s protistranou ve sporu v soudním či rozhodčím řízení), nebo se může jednat o trvalejší formu spolupráce klienta a advokátní kanceláře, která je využívána především středními a většími podnikateli a je založena na poskytování sjednaného rozsahu právních služeb za dohodnutou odměnu placenou v pravidelných termínech. Tato forma spolupráce umožňuje poskytovat komplexní právní servis pro podnikatele ve formě poradenství, sepisu dokumentů či zastupování před soudy, rozhodci a jinými orgány.

Naši advokátní kancelář můžete navštívit v Brně na ulici Kounicova 271/13.

Naše advokátní kancelář poskytuje v Brně komplexní právní servis podnikatelským subjektům a fyzickým a právnickým osobám dle jich potřeb. Občanům a právnickým osobám, které neprovozují podnikatelskou činnost, zajišťujeme veškeré právní služby spočívající v právním poradenství, sepisování smluv, jednání s účastníky právních vztahů, se správními a obecními orgány i se soudy. Naši agendu tvoří v převážné většině generální advokátní praxe, spočívající zejména ve zpracování právních analýz, podání, smluv a jiných právních dokumentů, ostatní poradenské a konzultační činnosti, jakož i zastupování klientů při soudních sporech, především pak obhajoba ve věcech trestních. Po dohodě je právní poradenství klientovi poskytováno v kteroukoliv denní nebo noční dobu, kterýkoli den v týdnu, a to jak v sídle advokátní kanceláře v Brně, tak i přímo u klienta. Při řešení právních úkolů pracujeme v co nejkratším možném čase a svoji činnost maximálně přizpůsobujeme časovým potřebám klientů. Odměny za poskytování právních služeb lze dohodnout individuálně s přihlédnutím k závazným předpisům.

Nabízené služby v oblasti:

- trestní právo

- občanské právo

- obchodní právo

- rodinné právo

- sepisování slmluv včetně smluv o převodu nemovitostí

- vymáhání pohledávek

Při poskytování služeb provádíme buď jednorázové právní konzultace v konkrétním případě (sepis smlouvy, právního rozboru či stanoviska nebo zastupování při jednání s protistranou ve sporu v soudním či rozhodčím řízení), nebo se může jednat o trvalejší formu spolupráce klienta a advokátní kanceláře, která je využívána především středními a většími podnikateli a je založena na poskytování sjednaného rozsahu právních služeb za dohodnutou odměnu placenou v pravidelných termínech. Tato forma spolupráce umožňuje poskytovat komplexní právní servis pro podnikatele ve formě poradenství, sepisu dokumentů či zastupování před soudy, rozhodci a jinými orgány.

Naši advokátní kancelář můžete navštívit v Brně na ulici Kounicova 271/13.

JUDr. Petr Ošmera
Poslat dotaz
Poptat službu
JUDr. Petr Ošmera
Kounicova 271/13, 602 00 Brno-Žabovřesky, Česko
IČ: 71462686
Okres: Brno - město
Email: osmera@advokatosmerabrno.cz
Telefon: 732542905