Forestrade Aukce dříví

česká firma
česká firma
pro regiony: Zlínský kraj
Společnost Foresta SG a.s. organizuje aukce dřeva na stojato, lesních porostů, výřezů a tím zajišťuje efektivní prodej dříví. Tento aukční prodej je naprosto transparentní, efektivní a moderní, přičemž je vhodný pro všechny vlastníky lesa. Aukce dřeva a lesních porostů: - zjišťujeme jako nezávislá strana objem porostu podrobným měřením, - prodejce má krytá rizika, díky propracované kupní smlouvě, - veřejné soutěže probíhají prezenční nebo elektronickou formou na našich internetových stránkách, - pro prodejce dřeva nejsou nutné žádné poplatky, vše platí kupující, pokud se nestanoví jinak ve smlouvě. Efektivní prodej dříví "nastojato" : - uzavření smlouvy o poskytnutí příležitosti mezi prodávajícím a zprostředkovatelem, - vyznačení těžebního prvku, - terénní šetření jako je svěrkování, měření, fotodokumentace, aj., - zpracování dat terénního šetření, - stanovení limitní ceny, - specifikace podmínek prodávajícího, - vytvoření nabídkového katalogu prodejních jednotek a zveřejnění na našich internetových stránkách, - organizujeme samotné aukce, - podepsání kupní smlouvy oběma stranami. Výhody: - transparentnost a průkaznost celé aukce, - nejvyšší možná cena v daném místě a čase, - nemožnost manipulovat s cenou a objemem po uzavření prodeje, - dle podmínek lze předem požadovat část nebo celou kupní cenu, - stanovování výrobních podmínek. Aukce je vhodná pro: - vlastníky lesních majetků, - správce lesních majetků, - subjekty hospodařící s lesním majetkem.
Společnost Foresta SG a.s. organizuje aukce dřeva na stojato, lesních porostů, výřezů a tím zajišťuje efektivní prodej dříví. Tento aukční prodej je naprosto transparentní, efektivní a moderní, přičemž je vhodný pro všechny vlastníky lesa. Aukce dřeva a lesních porostů: - zjišťujeme jako nezávislá strana objem porostu podrobným měřením, - prodejce má krytá rizika, díky propracované kupní smlouvě, - veřejné soutěže probíhají prezenční nebo elektronickou formou na našich internetových stránkách, - pro prodejce dřeva nejsou nutné žádné poplatky, vše platí kupující, pokud se nestanoví jinak ve smlouvě. Efektivní prodej dříví "nastojato" : - uzavření smlouvy o poskytnutí příležitosti mezi prodávajícím a zprostředkovatelem, - vyznačení těžebního prvku, - terénní šetření jako je svěrkování, měření, fotodokumentace, aj., - zpracování dat terénního šetření, - stanovení limitní ceny, - specifikace podmínek prodávajícího, - vytvoření nabídkového katalogu prodejních jednotek a zveřejnění na našich internetových stránkách, - organizujeme samotné aukce, - podepsání kupní smlouvy oběma stranami. Výhody: - transparentnost a průkaznost celé aukce, - nejvyšší možná cena v daném místě a čase, - nemožnost manipulovat s cenou a objemem po uzavření prodeje, - dle podmínek lze předem požadovat část nebo celou kupní cenu, - stanovování výrobních podmínek. Aukce je vhodná pro: - vlastníky lesních majetků, - správce lesních majetků, - subjekty hospodařící s lesním majetkem.
Forestrade Aukce dříví
Horní náměstí 1, Vsetín, 755 01, Vsetín
IČ: 60735384
DIČ: CZ60735384
Email: ales.pavlicek@foresta.cz
Telefon: +420 725 465 641