Dům dětí a mládeže Kojetín

česká firma
česká firma
pro regiony: Olomoucký kraj
Dům dětí a mládeže Kojetín je školské zařízení a příspěvková organizace Města Kojetín, která v průběhu celého roku poskytuje služby v oblasti zájmového vzdělávání. Cílem zájmového vzdělávání v podmínkách DDM není osvojování co největších objemů fakt, ale získávání klíčových kompetencí jako vyváženého souboru vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena ve společnosti. Posláním DDM je motivace a přiměřená nabídka kvalitně a účelně stráveného volného času, jeho využití k poznání sebe sama přes různé zájmové aktivity, pomoc při hledání budoucího profesního uplatnění, navázání nových vztahů. Svými aktivitami zasahujeme do celého Mikroregionu Střední Haná.
Dům dětí a mládeže Kojetín je školské zařízení a příspěvková organizace Města Kojetín, která v průběhu celého roku poskytuje služby v oblasti zájmového vzdělávání. Cílem zájmového vzdělávání v podmínkách DDM není osvojování co největších objemů fakt, ale získávání klíčových kompetencí jako vyváženého souboru vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena ve společnosti. Posláním DDM je motivace a přiměřená nabídka kvalitně a účelně stráveného volného času, jeho využití k poznání sebe sama přes různé zájmové aktivity, pomoc při hledání budoucího profesního uplatnění, navázání nových vztahů. Svými aktivitami zasahujeme do celého Mikroregionu Střední Haná.
Dům dětí a mládeže Kojetín
Svatopluka Čecha 586, Kojetín I-Město, 752 01, Přerov
IČ: 70236356
Email: reditelka@ddm.kojetin.cz
Telefon: +420 737 442 055