Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace

česká firma
česká firma
pro regiony: Olomoucký kraj
Posláním Domova Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace, je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb seniorům se sníženou soběstačností individuální podporu a pomoc, důstojné a bezpečné prostředí vedoucí k udržení soběstačnosti při naplňování jejich potřeb a přání. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov má kapacitu 122 míst.
Posláním Domova Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace, je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb seniorům se sníženou soběstačností individuální podporu a pomoc, důstojné a bezpečné prostředí vedoucí k udržení soběstačnosti při naplňování jejich potřeb a přání. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov má kapacitu 122 míst.
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace
č. 95, Pavlovice u Přerova, 751 12, Přerov
IČ: 61985864
Email: eva.machova@daspavlovice.cz
Telefon: +420 581 701 955