BYT A SERVIS, družstvo Olomouc

česká firma
česká firma
pro regiony: Olomoucký kraj
BYT A SERVIS, družstvo Olomouc se zabývá správou a provozem bytových domů a nebytových prostor. Nabízíme komplexní služby správy a provozu bytových jednotek. Zajišťujeme ekonomickou agendu v oblasti spravovaných jednotek, která zahrnuje administrativní činnosti a právní úkony jako je např. vedení účetnictví, evidence vlastníků a uživatelů jednotek, evidence plateb, zpracování a podání daňového přiznání k dani, smluvní zajištění energií, médií a služeb a podobně. Dále provozujeme technickou agendu, tedy služby související s provozem domu a provozem technického zařízení a vybavení domu či odstranění poruch. Poskytujeme právní poradnu k odkupu bytů, technickou a právní pomoc při zakládání SVJ nebo pomoc při zprostředkování financování odkupu bytů a rekonstrukci domu. Služby: - správa a provoz bytových domů, bytových jednotek a nebytových prostor - Profesionální předseda SVJ nebo člen výboru zajišťuje správu domu, uzavírání smluv, evidenci vlastníků jednotek, vedení a archivaci zápisů a mnoho dalšího. Ekonomická agenda, služby: - vedení účetnictví spojeného s provozem a správou bytového fondu - tvorba předpisů úhrady za užívání bytu a za poskytované služby (zálohy a poplatky) - předepsaná a dohodnutá evidence plateb, upomínky - doklady o stavu na účtu - smluvní zajištění dodávek tepla, teplé užitkové vody, stočné, pitné vody, vodné, elektrické energie. Technická agenda, služby: - zabezpečení provozu technického zařízení a vybavení domů (výtahy, společné televizní antény, klimatizace) - údržba a opravy stavebních částí budov (střecha, balkony, fasáda, chodníky) - odstranění poruch (rozvody tepla, teplé užitkové vody, studené vody, poruchy elektrických zařízení společných částí domů) - provedení běžných oprav a údržby domu - poradenství při zajišťování průkazu energetické náročnosti budovy. Právní pomoc, služby: - právní poradna k odkupu bytů, technická a právní pomoc při zakládání SVJ, pomoc při zprostředkování financování odkupu bytů - nájemní smlouvy včetně výpočtu výše úhrady nájemného - smlouvy o užívání společných prostor a částí domu - likvidace pojistných událostí společných částí a zařízení domu - vymáhání náhrady škody způsobené vlastníky jednotek - evidence plateb, upomínky. BYT A SERVIS, družstvo Olomouc je členem Svazu českých a moravských bytových družstev. Spravujeme více jak 5 500 bytových jednotek a několik stovek nebytových prostor. Najdete nás na adrese U sportovní haly 542/3 v Olomouci.
BYT A SERVIS, družstvo Olomouc se zabývá správou a provozem bytových domů a nebytových prostor. Nabízíme komplexní služby správy a provozu bytových jednotek. Zajišťujeme ekonomickou agendu v oblasti spravovaných jednotek, která zahrnuje administrativní činnosti a právní úkony jako je např. vedení účetnictví, evidence vlastníků a uživatelů jednotek, evidence plateb, zpracování a podání daňového přiznání k dani, smluvní zajištění energií, médií a služeb a podobně. Dále provozujeme technickou agendu, tedy služby související s provozem domu a provozem technického zařízení a vybavení domu či odstranění poruch. Poskytujeme právní poradnu k odkupu bytů, technickou a právní pomoc při zakládání SVJ nebo pomoc při zprostředkování financování odkupu bytů a rekonstrukci domu. Služby: - správa a provoz bytových domů, bytových jednotek a nebytových prostor - Profesionální předseda SVJ nebo člen výboru zajišťuje správu domu, uzavírání smluv, evidenci vlastníků jednotek, vedení a archivaci zápisů a mnoho dalšího. Ekonomická agenda, služby: - vedení účetnictví spojeného s provozem a správou bytového fondu - tvorba předpisů úhrady za užívání bytu a za poskytované služby (zálohy a poplatky) - předepsaná a dohodnutá evidence plateb, upomínky - doklady o stavu na účtu - smluvní zajištění dodávek tepla, teplé užitkové vody, stočné, pitné vody, vodné, elektrické energie. Technická agenda, služby: - zabezpečení provozu technického zařízení a vybavení domů (výtahy, společné televizní antény, klimatizace) - údržba a opravy stavebních částí budov (střecha, balkony, fasáda, chodníky) - odstranění poruch (rozvody tepla, teplé užitkové vody, studené vody, poruchy elektrických zařízení společných částí domů) - provedení běžných oprav a údržby domu - poradenství při zajišťování průkazu energetické náročnosti budovy. Právní pomoc, služby: - právní poradna k odkupu bytů, technická a právní pomoc při zakládání SVJ, pomoc při zprostředkování financování odkupu bytů - nájemní smlouvy včetně výpočtu výše úhrady nájemného - smlouvy o užívání společných prostor a částí domu - likvidace pojistných událostí společných částí a zařízení domu - vymáhání náhrady škody způsobené vlastníky jednotek - evidence plateb, upomínky. BYT A SERVIS, družstvo Olomouc je členem Svazu českých a moravských bytových družstev. Spravujeme více jak 5 500 bytových jednotek a několik stovek nebytových prostor. Najdete nás na adrese U sportovní haly 542/3 v Olomouci.
BYT A SERVIS, družstvo Olomouc
U sportovní haly 542/3, Olomouc, 772 00, Olomouc
IČ: 47677201
DIČ: CZ47677201
Email: musilova@bytaservis.cz
Telefon: +420 585 209 246