Technické služby města Přerova, s.r.o.

česká firma
česká firma
pro regiony: Olomoucký kraj
Služby: - odpadové hospodářství - skládka odpadu - třídící linka - kompostárna - svoz komunálního odpadu, sběrný dvůr - pohřební služba - správa hřbitovů - útulek pro zvířata - správa lesů. Provoz, oprava, údržba: - čistění města - veřejné osvětlení - místní komunikace. Údržba a správa: - veřejná zeleň - park Michalov
Služby: - odpadové hospodářství - skládka odpadu - třídící linka - kompostárna - svoz komunálního odpadu, sběrný dvůr - pohřební služba - správa hřbitovů - útulek pro zvířata - správa lesů. Provoz, oprava, údržba: - čistění města - veřejné osvětlení - místní komunikace. Údržba a správa: - veřejná zeleň - park Michalov
Technické služby města Přerova, s.r.o.
Na Hrázi 3165/17, Přerov, 750 02, Přerov
IČ: 27841090
DIČ: CZ27841090
Email: info@tsmpr.cz
Telefon: +420 581 291 111