Lukáš Lukáš Lev Zboží
co ode mě můžete koupit:
Zboží
Všechno zboží

Terezínské ghetto, židovský hřbitov a pevnost z 18. století+ nové výstavy

Terezínské ghetto, židovský hřbitov a pevnost z 18. století+ nové výstavy


cena: 400
Chci koupit

Celodenní prohlídka terezínského židovského ghetta s novými výstavami

Celodenní prohlídku zahájíte v pevnosti Terezín, kde si projdete důmyslně vypracovaným obranným systémem se složitým komplexem podzemních chodeb, který dosahuje délky až 30 km. Celá stavba dosahuje počtu cihel kolem 230 milionů.
Projdeme si s průvodcem výstavu zaměřující se na původní smysl pevnosti v 18. stol a její obranný systém. 

Dále se dostaneme do období 2. světové války, do místa, které sloužilo nacistům jako tranzitní místo před deportací Židů do vyhlazovacích táborů na východě.

Stopy z terezínského ghetta

Ukáži Vám unikátní prostor na půdě, odhalující nástěnné malby, vzkazy a předměty, které tu zůstaly po lidech žijících v bývalém ghettu. Kdo z této půdy přežil a kdo zemřel, jaký měli osud a jiné, Vám ukáži na prezentaci pouze při této prohlídce. 

Dále navštívíme 2 unikátní výstavy nacházející se přímo v jedné z kasáren.
1. výstava: Dívky z pokoje 28 s prezentací o historii holocaustu a filmem )
(2. výstava: Centrum studia genocid - model vyhlazovaciho tábora Auschwitz - Birkenau a výstavu o Arnoštu Lustigovi.

Po pauze na občerstvení se projdete samotným židovským ghettem, kde Vám přiblížím každodenní život lidí, kteří sem byli za války umístěni a kteří odtud byli posíláni do vyhlazovacích táborů. Projdeme si místa, kde bývalí vězni po sobě zanechali svá svědectví.

Dále uvidíme židovský hřbitov, kde bude vyprávění o židovských tradicích, zvycích, které se do dnešního dne dodržují.