Žádné otázky
Otázky a odpovědi

Lukáš

Lukáš Lev

o mně
český poradce
český poradce
pro regiony: Celá ČR

Jmenuji se Lukáš Lev, je mi 37 let a práce se stala mým koníčkem. Řadu let pracuji jako průvodce a rozhodl jsem se turistům ukázat prostory, které klasický návštěvník Terezína nemá šanci vidět. Jako např.:

Terezínská půda

Do výkladu zakomponuji historii Židů v Čechách, židovské tradice, zvyky a prvky z judaismu.   Dále dělám prohlídky  jak klasické Prahy, tak židovské Prahy nebo také legendy a příběhy Staré Prahy pro děti a dospělé.  Také provázím po synagogách v Židovském muzeu v Praze. Dále prohlídky města Litoměřice a dalších měst v České republice. 

Pro zájemce (soukromé skupiny či školní skupiny) dělám prohlídky vyhlazovacího tábora Auschwitz II - Birkenau

Připravuji pro různé skupiny programy, návštěvy pivovarů, památek a různých zážitků..

český poradce

Celodenni prohlídka celého židovského ghetta v Terezíně

Nabízím celodenní komplexní prohlídku Terezína od výstav zaměřující se na účel stavby pevnosti v 18.stol., až po zneužití nacisty v plánu tzv. "Konečného řešení židovské otázky", kde bylo zřízeno ghetto pro evropské Židy. Součástí prohlídky bude také návštěva unikátní výstavy prezentující koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim a autentický půdní prostor, kde se našly nástěnné malby a vzkazy. Dle přání si také můžeme projít druhou část Terezína (Malou pevnost), kde byla od roku 1940 pobočka pražského gestapa.

Celodenní prohlídka celého pražského židovského ghetta

Seznámíme se se zajímavou historií Židů na našem území. Povíme si o židovských tradicích a zvycích až po období holocaustu i po něm. Projdeme si pět synagog a Starý židovský hřbitov.

Přednášky do škol

Nabízím školám několikahodinovou přednášku na téma Holocaust a Funkce terezínského židovského ghetta s návazností na Osvětim. Prezentace nových objevů, kterým se právě věnuji jsou spojené právě s Terezínem.