Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o.

česká firma
česká firma
pro regiony: Olomoucký kraj
Firma Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o. poskytuje komplexní služby pro společnosti, které se zabývají povrchovým dobýváním ložisek nerostných surovin. Svým klientům zajistíme vyhotovení veškeré projektové dokumentace, zpracování a vedení důlně měřické dokumentace, funkci hlavního důlního měřiče, báňského projektanta a geodetické práce. Působíme na území celé České i Slovenské republiky. Naši kancelář naleznete na adrese Jeronýmova 221/6, Olomouc. Služby: - geodetické, projekční a inženýrské práce pro otvírku, přípravu a dobývání surovin na povrchových ložiscích hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem. Příprava a těžba výhradních ložisek: - zpracování dokumentace pro stanovení chráněného ložiskového území - zpracování žádosti o předchozí souhlas se stanovením dobývacího prostoru - zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů - zpracování žádosti o povolení hornické činnosti - zpracování plánu otvírky, přípravy a dobývání - zpracování plánu zajištění, likvidace, rekultivace - realizace vypracovaných projekčních dokumentací.....atd. Příprava a těžba nevýhradních ložisek: - zpracování dokumentace pro zajištění územního rozhodnutí o využití území - zpracování plánu využívání ložiska, včetně žádosti o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem - operativní výpočet zásob. Geodetické a důlně měřické práce: - zajišťování výkonu důlního a hlavního důlního měřiče - vedení důlně měřické dokumentace, tvorba a doplňování základních i účelových důlních map, zaměření kompletní důlní situace - tvorba 3D modelů, včetně vizualizace současného a budoucího stavu - měření hloubek vodních děl echolotem, včetně zpracování 3D vizualizace dna. Kompletní výčet námi poskytovaných služeb naleznete na našich webových stránkách. V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.
Firma Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o. poskytuje komplexní služby pro společnosti, které se zabývají povrchovým dobýváním ložisek nerostných surovin. Svým klientům zajistíme vyhotovení veškeré projektové dokumentace, zpracování a vedení důlně měřické dokumentace, funkci hlavního důlního měřiče, báňského projektanta a geodetické práce. Působíme na území celé České i Slovenské republiky. Naši kancelář naleznete na adrese Jeronýmova 221/6, Olomouc. Služby: - geodetické, projekční a inženýrské práce pro otvírku, přípravu a dobývání surovin na povrchových ložiscích hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem. Příprava a těžba výhradních ložisek: - zpracování dokumentace pro stanovení chráněného ložiskového území - zpracování žádosti o předchozí souhlas se stanovením dobývacího prostoru - zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů - zpracování žádosti o povolení hornické činnosti - zpracování plánu otvírky, přípravy a dobývání - zpracování plánu zajištění, likvidace, rekultivace - realizace vypracovaných projekčních dokumentací.....atd. Příprava a těžba nevýhradních ložisek: - zpracování dokumentace pro zajištění územního rozhodnutí o využití území - zpracování plánu využívání ložiska, včetně žádosti o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem - operativní výpočet zásob. Geodetické a důlně měřické práce: - zajišťování výkonu důlního a hlavního důlního měřiče - vedení důlně měřické dokumentace, tvorba a doplňování základních i účelových důlních map, zaměření kompletní důlní situace - tvorba 3D modelů, včetně vizualizace současného a budoucího stavu - měření hloubek vodních děl echolotem, včetně zpracování 3D vizualizace dna. Kompletní výčet námi poskytovaných služeb naleznete na našich webových stránkách. V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.
Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o.
Jeronýmova 221/6, Olomouc, 779 00, Olomouc
IČ: 60320206
DIČ: CZ60320206
Email: bansky@volny.cz
Telefon: +420 585 434 615